Magazyny energii wspomagające stabilność sieci energetycznej

Magazyny energii wspomagające stabilność sieci energetycznej

Magazyny energii wspomagające stabilność sieci energetycznej. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie w branży elektrycznej mają magazyny energii wspomagające stabilność sieci energetycznej. Coraz częściej jest to podstawowy element tej infrastruktury, ze względu na skuteczną optymalizację zużycia energii w wyniku produkcji ze źródeł wtórnych. Jaką rolę w systemie przesyłowym pełnią magazyny energii? Jakie funkcje pełnią magazyny energii w rozproszonej generacji? Jakie wyzwania ma przed sobą przemysł magazynowania energii? Co skłania inwestorów do inwestycji w tego typu projekty? Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania, gorąco zachęcamy do lektury poniższego artykułu – istnieje duże prawdopodobieństwo, że wszelkie wątpliwości w tym zakresie zostaną rozwiane. 

Jaką rolę w systemie przesyłowym pełnią magazyny energii?

Dzisiejsze działania w kierunku infrastruktury sieci elektrycznej opierają na zwiększaniu jej skuteczności i efektywności. Presja z roku na rok wzrasta, bowiem klienci poszukują nowoczesnych usług w tej branży, jednak większe inwestycje w tym zakresie wydają się być dość ryzykowne. Dużym ograniczeniem technicznym jest przepływ energii bez możliwości jej magazynowania – wymagana jest odpowiednia podaż, aby zaspokoić zapotrzebowania, jednocześnie utrzymać stabilność tego systemu na satysfakcjonującym poziomie. Szybka reakcja, która zapewniana jest przez możliwości magazynowania energii, pozwala na zwiększenie korzyści dla systemu energetycznego. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że konieczne jest wzięcie pod uwagę warunków ekonomicznych i otoczenia regulacyjnego, aby zrozumieć rolę magazynowania energii. Ostatnimi czasy odnotowano wiele postępów w zakresie technologii i przepisów, co składnia sektor związany z energią elektryczną do magazynowania energii. Wdrażane są innowacyjne rozwiązania, narzędzia techniczne, dzięki czemu sieć energetyczna jest wydajniejsza, niezawodna, przystępna ekonomiczna i czystsza. Magazyny energii skutecznie wspomagają stabilność domowej sieci energetycznej – w przypadku przerwy w dostawie prądu możemy liczyć na to, że zasilimy niezbędne urządzenia elektroniczne.

Jakie funkcje pełnią magazyny energii w rozproszonej generacji?

Magazyny energii wspomagające stabilność sieci energetycznejMagazynowanie energii wykorzystywane jest w wielu celach. Jednym z przykładów jest zapewnienie elastyczności, która wymagana jest do utrzymywania równowagi całego systemu. Jest to szczególnie istotne, kiedy podczas wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, takich jak chociażby turbina wiatrowa i panele fotowoltaiczne, zmniejsza się prędkość wiatru lub ilość energii słonecznej. Co więcej, zmniejsza to obciążenie, które wynika z wymogów rampowania dla generatorów konwencjonalnych, które to wykorzystują nieodnawialne źródła. Jaki wpływ miałoby jednak wdrożenie magazynowania energii na szeroką skalę? Z pewnością można w ten sposób wesprzeć infrastrukturę szybkiego ładowania elektrycznych pojazdów, co ma szczególne znaczenie w obszarach, których sieć jest dość słaba. Dodatkowo konsumenci będą mogli skorzystać z zasobników energii po to, aby zapewnić alternatywne zasilanie, jeśli doszłoby do awarii. Tego typu nowoczesne technologie wspomagają także stabilność sieci energetycznej- możemy korzystać z prądu nawet wtedy, gdy warunki atmosferyczne nie są satysfakcjonujące. 

Jakie wyzwania ma przed sobą przemysł magazynowania energii?

Nie trzeba być specjalistą w tej dziedzinie, aby móc określić, że magazynowanie energii to stosunkowo nowy podmiot w systemie elektroenergetycznym. W niektórych państwach dochodzi do zjawiska podwójnego obciążenia urządzeń należnościami i opłatami sieciowymi. Do dnia dzisiejszego niestety nie zdecydowano czy instalacje magazynowania energii to własność OSP (Operator Systemów Przesyłowych) czy OSD (Operator Systemów Dystrybucyjnych). Dużym wyzwaniem jest także brak cyklicznych zamówień długoterminowych na usługi systemowe- w ten sposób bezpieczeństwo inwestycji w branżę magazynowania jest dość ryzykowne i nie wszyscy decydują się na takie przedsięwzięcie. Należy jednak podkreślić, że istnieje duża potrzeba rozwijania takowych usług.

Co skłania inwestorów do inwestycji w projekty związane z magazynowaniem energii?

W poprzednich akapitach stwierdziliśmy, że pomimo tego, iż magazyny wspomagają stabilność sieci energetycznej, jednocześnie potrzeba rozwijania takich technologii jest duża, to jednak nie wszyscy inwestorzy decydują się na zainwestowanie w ten sektor. Okazuje się jednak, że istnieje kilka przesłanek, które mogła skłonić inwestorów do inwestycji w tę branżę. Przede wszystkim w wyniku nowelizacji Prawa Energetycznego, OSD i OSP będą mogli uwzględniać inwestycje w magazyny energii w planach rozwoju. Jest to zatem świetne alternatywna na to, aby zainwestować w modernizowanie sieci. Co więcej, tytułowe magazyny często pojawiają się jako część energetycznej infrastruktury – w ten sposób zoptymalizowane jest zużycie energii w związku z własnymi źródłami wytwórczymi. Magazyn energii okaże się świetnym sposobem na uzyskanie mocy przyłączeniowej do instalacji OZE.