Ile kosztuje budowa krematorium dla zwierząt?

Ile kosztuje budowa krematorium dla zwierząt?

Coraz większa liczba inwestorów decyduje się na budowę krematorium dla zwierząt. Działalność ta powinna być jednak odpowiednio przemyślana- wszelkie wątpliwości należy rozwiać już podczas początkowego planowania. Tylko w taki sposób unikniemy problemów, które mogłyby narazić nas na dodatkowe koszty. Czy otworzenie krematorium dla zwierząt może okazać się dochodowym biznesem? O jakich aspektach prawnych związanych z krematorium dla zwierząt powinniśmy pamiętać? Z czego powinno składać się krematorium dla zwierząt? Jakie koszty prowadzenia krematorium warto wziąć pod uwagę? Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości naszych czytelników.

Czy otworzenie krematorium dla zwierząt może okazać się dochodowym biznesem?

Gdybyśmy zwrócili uwagę na ogólnodostępne dane CBOS, wówczas moglibyśmy dojść do wniosku, że niemalże co drugi Rodak jest właścicielem zwierzęcia domowego. W zdecydowanej większości przypadków posiadamy psa – ponad 1/3 badanych poinformowała o opiekowaniu się nim. Około 19 procent ankietowanych osób posiada kota. Na podstawie powyższych informacji możemy dojść do trafnego wniosku, że budowa krematorium dla zwierząt może okazać się bardzo dochodowym biznesem. Kremacja zwierząt domowych w Polsce jest co prawda czymś stosunkowo nowym. W innych krajach Europy Zachodniej jest to zdecydowanie bardziej rozpowszechnione. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że okres od rozpoczęcia planowania, aż do zakończenia budowy krematorium dla zwierząt może być stosunkowo długi. Okazuje się jednak, że szybkie wdrożenie może gwarantować dobrą pozycję na rynku w stosunku do potencjalnych naśladowców w przyszłości.

O jakich aspektach prawnych związanych z krematorium dla zwierząt powinniśmy pamiętać?

Znamy już przesłanki, na podstawie których możemy wywnioskować, że krematorium dla zwierząt może okazać się strzałem w dziesiątkę. Nie należy jednak zapominać o aspektach prawnych, które z praktycznego punktu widzenia mogą stanowić problem dla potencjalnych biznesmenów. Aktualne przepisy głoszą, że spalarnie zwłok zwierząt nie zalicza się do przedsięwzięć, które to w znaczącym stopniu oddziaływałyby na środowisko naturalne. Oznacza to, że wszelkie krematoria są wyłączone spod procesu, który jest bezpośrednio związany z oceną oddziaływania na środowisko. Nie ma zatem żadnych podstaw do tego, aby konieczne było opracowanie problematycznego Raportu Oceny Oddziaływania Środowiska. W dużym stopniu ułatwia to otworzenie tego typu działalności gospodarczej. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że posiadając piece przeznaczone do spalania zwłok zwierząt, nie musimy pamiętać o okresowych pomiarach emisji do powietrza.

Z czego powinno składać się krematorium dla zwierząt?

Jeśli chodzi o prawidłowo zbudowane krematorium, powinno ono składać się z kilku niezbędnych elementów, które umożliwiają wykonywanie podstawowych usług. Przede wszystkim nie obędzie się bez budynku z przyłączami. W zdecydowanej większości przypadków jest to budynek parterowy, który posiada specjalne pomieszczenie, w którym znajdować się będzie piec- jego pole z reguły nie przekracza 40 metrów kwadratowych, natomiast wysokość oscyluje w granicach 3-4 metrów. Warto także pamiętać, że w budynku powinno być także biuro z osobnym pokojem dla oczekujących klientów na prochy zwierzęcia. Nie w sposób zapomnieć o chłodni czy też części sanitarnej. Kolejną ważną kwestią jest odpowiednie zagospodarowanie terenu wokół krematorium. Dość częstym zjawiskiem jest kolumbarium, które jest niezbędne do umieszczania urn. Jednym z ważniejszych elementów jest piec do kremacji. Tego typu urządzenia jesteśmy w stanie nabyć za około 100 tysięcy złotych. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zająć się późniejszą rozbudową o kolejne komory do kremacji. W każdym krematorium musi znaleźć się chłodnia i urządzenia do przygotowania prochów. Spalanie zwierząt odbywa się w wysokich temperaturach. Powoduje to, że gromadzona jest pewna ilość szczątków do bezustannej pracy. Aby móc rozpocząć nową działalność gospodarczą, należy spełnić formalne warunki, co jest zawarte w polskim prawie.

Jakie koszty prowadzenia krematorium warto wziąć pod uwagę?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że koszty krematorium kończą się nie tylko na zakupie budynku i podstawowych urządzeniach. Prowadzenie działalności wiąże się także z kosztami bieżącymi, których żadna działalność gospodarcza nie jest w stanie uniknąć. Jeśli chodzi o najbardziej znaczące koszty, które bezpośrednio związane są z działalnością krematorium dla zwierząt, wyróżnić możemy następujące pozycje: pensje dla personelu, koszty paliwa zużywanego w wyniku kremacji, koszty transportu zwłok, koszty działalności biura, koszty przeglądów pieca krematoryjnego, koszty marketingowe (reklamy, ulotki, ogłoszenia, strona internetowa). Oczywiście nie możemy zapominać o kosztach związanych z zakupem urn, tabliczek i innych tego typu wyrobów.