Jak zostać ortodontą?

Jak zostać ortodontą?

Jak zostać ortodontą? Z usług ortodonty chętnie korzystają zarówno dzieci, jak i dorośli. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż coraz bardziej dbamy o swój uśmiech. Chcemy, aby był on nie tylko biały, ale i idealnie symetryczny. Niemniej jednak droga do zawodu lekarza ortodonty wcale nie jest taka prosta. Jak zostać ortodontą? Odpowiadamy.

Studia stomatologiczne

Każdy, kto chce zostać ortodontą, musi ukończył pięcioletnie studia stomatologiczne. Jest to absolutna podstawa, bowiem każdy ortodonta jest jednocześnie lekarzem stomatologiem. Jak wyglądają studia stomatologiczne? Swoim programem są one nieco zbliżone do studiów medycznych, po których absolwenci uzyskują tytuł lekarza. Studenci uczą się anatomii, histologii, biochemii czy innych, bardzo istotnych rzeczy. Odbywają również praktyki na oddziałach szpitalnych, przeprowadzając, między innymi, wywiady z pacjentami. Od około trzeciego roku studia stają się bardziej specjalizacyjne, a mniej ogólno-tematyczne. Studenci poznają więc tajniki stomatologii i leczenie zębów, a także chirurgii szczękowej. Mają oni również zajęcia z ortodoncji. Studia stomatologiczne kończą się uzyskaniem tytułu lekarza dentysty. Co istotne, pod koniec studiów nie pisze się ani nie broni pracy magisterskiej. Studenci muszą zdać egzamin końcowy zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej.

Roczny staż

Każdy lekarz stomatolog, zanim zacznie prowadzić własną praktykę lub pracować w gabinecie dentystycznym, musi odbyć roczny staż. Absolwent zostaje przypisany do konkretnej jednostki, w której go odbywa. Staż polega na pracy pod nadzorem doświadczonego lekarza stomatologa. Stażysta powinien zdobyć wiedzę praktyczną w każdym obszarze stomatologii, w tym również ortodoncji. Nie oznacza to jednak, że może on samodzielnie dobierać na przykład aparaty ortodontyczne. Niektórzy twierdzą więc, że studia stomatologiczne trwają nie 5, a 6 lat. Wszystko ze względu na obowiązkowy staż podyplomowy. Co ciekawe, nawet odbycie stażu nie nadaje jeszcze uprawień absolwentom stomatologii. Muszą oni bowiem zdać Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy. Dopiero po nim mogą praktykować wykonywanie zawodu stomatologa. Niemniej jednak stomatolog to nie ortodonta. Aby nim zostać, należy spełnić dodatkowe wymagania.

Specjalizacja z zakresu ortodoncji

Każdy, kto marzy o zostaniu ortodontą, powinien ukończyć specjalizację z tego zakresu. Na specjalizację mogą dostać się jedynie osoby z pozytywnym wynikiem z Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Niemniej jednak miejsce na specjalizacji uzyskują jedynie absolwenci, którzy osiągną wynik na poziomie około 90-ciu procent. Jest to bardzo wysoki rezultat, dlatego na specjalizację z ortodoncji dostają się jedynie najlepsi. Sama specjalizacja trwa 3 lata. Polega ona na zdobywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznych pod okiem doświadczonego ortodonty. Problem w tym, że nie każdy student otrzyma wynagrodzenie. Jeżeli miejsce do odbycia specjalizacji wyznaczy Minister Zdrowia, to student otrzymuje stypendium. Niektórzy jednak odbywają specjalizację we własnym zakresie, w ramach wolontariatu. Dotyczy to głównie osób, które nie chcą wyjeżdżać do innej miejscowości, a pracować na przykład w swojej, rodzinnej. Osoba, która zdecydowała się na specjalizację, może jednocześnie pracować jako stomatolog. Niemniej jednak niewiele osób się na to decyduje, głównie z względu na brak czasu.

Specjalizacja za granicą

Polacy mają obecnie możliwość zrobienia specjalizacji z ortodoncji nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Na niektóre uczelnie wystarczy złożyć odpowiednie dokumenty. Nie jest bowiem brany pod uwagę wynik z państwowego egzaminu nadającego uprawnienia. Minusem robienia specjalizacji za granicą jest fakt, iż często nauka jest płatna. Co więcej, studenci nie otrzymują wynagrodzenia, chyba że pracują dodatkowo w prywatnej klinice stomatologicznej. Niemniej jednak nie ma problemu z akredytowaniem dyplomu – dotyczy to studentów, którzy odbywają specjalizację w kraju unijnym. Mogą oni bez żadnych problemów rozpocząć praktykę w Polsce. Zajęcia na studiach zwykle odbywają się w języku angielskim, co dla wielu osób nie jest problematyczne.

Ortodonta bez specjalizacji

Zgodnie z polskim prawem leczenie ortodontyczne może przeprowadzać stomatolog bez specjalizacji. Wystarczy tylko na bieżąco się kształcić i aktualizować swoją wiedzę. Niemniej jednak pacjenci niechętnie udają się do ortodonty, który nie ma odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Pamiętajmy jednak, że popełnienie jakiegokolwiek błędu naraża stomatologa na odpowiedzialność. Nie ma tutaj znaczenia, że nie ma on ukończonej specjalizacji. Co więcej, ortodonta bez specjalizacji musi dysponować odpowiednim sprzętem w swoim gabinecie. Bez tego trudno mówić o efektywnym leczeniu. Dlatego też większość osób, które chcą zostać ortodontami, decyduje się na specjalizację. Dzięki niej mają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy merytorycznej, ale również praktycznej. Z punktu widzenia pacjenta jest to bardzo istotne, dlatego zwykle patrzy on na wykształcenie i uprawnienia ortodonty.